ZWROTY

Możesz zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres: kontakt@monifaktura.com z dopiskiem „Zwrot„. Produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów używania. Zwracany towar przesyłasz na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę towaru i koszt przesyłki (patrz. Regulamin Sklepu) po otrzymaniu towaru bez oznak użytkowania czy uszkodzenia. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie ze Sprzedającym ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia
zamówienia na zwracany Towar, Sprzedający cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

FORMULARZ_ZWROTU.docx

FORMULARZ_ZWROTU.pdf